Udgiver.

Hjemmesiden vedligeholdes af
[Firma].

CVR-nummer [Registration data]
Momsregistreringsnummer: [VAT ID].


Datasikkerhed.

Vores hjemmesider udvikles og vedligeholdes forskellige steder i verden og er primært rettet mod besøgere fra de pågældende lande. Hvis du afgiver personfølsomme oplysninger, vil oplysningerne blive gemt og anvendt i overensstemmelse med datasikkerhedsreglerne i det land, hvor hjemmesiden vedligeholdes. Se efter oplysninger om persondatasikkerhed på de pågældende hjemmesider.

Cookies

En cookie er en lille fil, der installeres midlertidigt på din computer. BMW AG anvender cookies til at følge brugernes adfærd på hjemmesiden for derigennem at kunne designe virksomhedens hjemmesider på en måde, så de opfylder brugernes behov bedst muligt. Du kan deaktivere brugen af cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Følg de vejledninger, som producenten af din browser stiller til rådighed. Hvis du deaktiverer brugen af cookies, vil du muligvis ikke kunne få adgang til det fulde indhold på hjemmesiden.

Copyrights.

© Copyright BMW AG, München, Tyskland. Alle rettigheder forbeholdes. Tekster, billeder, grafik, lydfiler, animationsfiler, videofiler og anvendelsen heraf på hjemmesider tilhørende BMW Group er underlagt copyright og vores immaterielle ejendomsret. Ovenstående indhold må ikke kopieres til kommerciel brug eller distribution og må endvidere ikke modificeres eller genudgives på andre hjemmesider. Enkelte hjemmesider tilhørende BMW Group kan indeholde billeder, hvis copyright tilhører tredjemand.

Garanti og ansvar.

Alle oplysninger på disse hjemmesider tilbydes i forhåndenværende stand og uden nogen form for garanti, direkte eller indirekte, herunder, men ikke begrænset til, underforståede tilsagn om salgbarhed, egnethed til et givent formål samt, at der ikke foreligger krænkelse af tredjeparts rettigheder. Det udelukker imidlertid ikke, at der kan have sneget sig fejl eller unøjagtigheder ind på siden. BMW AG kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for skader af nogen art, der måtte opstå som følge af anvendelsen af materialet på hjemmesiden, medmindre der kan påvises grov uagtsomhed eller forsæt. BMW AG er ikke ansvarlig for indholdet af hjemmesider, der udgives af tredjemand, og afviser derfor ethvert ansvar for links på denne hjemmeside, der peger på eksterne hjemmesider.

Varemærker.

Medmindre andet er anført, tilhører samtlige varemærker på denne hjemmeside BMW AG, herunder mærker, modelnavne, logoer og emblemer.

Licenser.

BMW Group har ved udarbejdelsen af hjemmesiden søgt at gøre den så innovativ og informativ som muligt. BMW Group er imidlertid også nødsaget til at beskytte sine immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker og ophavsrettigheder. Med hjemmesiden gives der således ingen licens til at anvende immaterielle rettigheder tilhørende virksomhederne under BMW Group eller immaterielle rettigheder tilhørende tredjemand.